Werknemers - Competentie gericht trainen - Groepen
Gecertificeerd ch-q trainer
niveau 4

Basistraining ch-q niveau 1

Wat is ch-q?
CH-Q is een Zwitsers kwaliteitssysteem gericht op het individu en het positioneren van dat individu in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Alle ervaringen van een persoon, zowel in het formele als informele leven (wat betekent dat: formeel en informeel?), brengen we in kaart met de bijbehorende bewijslast. Zo ontstaat er een eigen portfolio. Daar koppelen we een aktieplan aan zodat het duidelijk is welke stappen er na de training moeten worden genomen om het beoogde doel te bereiken.

Doordat de focus steeds ligt op de eigen ervaringen, is dit een zeer geschikte vorm voor jong en oud om zichzelf sterker neer te zetten.
Een CH-Q training wordt in groepsvorm gegeven.

Voor wie
Voor mensen die willen weten wat precies hun competenties zijn en willen bepalen hoe ze verder gaan met hun carrière.
Maar ook voor jonge mensen die instromen op de arbeidsmarkt en een duidelijk beeld willen krijgen van hun competenties.

Doel
Het zelf ter hand nemen van de loopbaan met behulp van een persoonlijk portfolio.
Dit leidt tot een effectievere inzet van uw capaciteiten en meer motivatie.

Hoe
U brengt al uw ervaring in kaart gebaseerd op werk-, leer- en levensgebied. Door het onderzoeken van uw ervaring kunt u uw portfolio opstellen. Zo krijgt u een completer beeld van uzelf en uw competenties.
Op basis daarvan kunt u, indien gewenst ook samen met uw werkgever, bepalen hoe u die competenties in de toekomst kunt inzetten.
Op deze training zijn diverse vervolgstappen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een EVC traject, een cursus of opleiding, een taakverschuiving in uw functie, of een nieuwe baan.

Duur
6 bijeenkomsten van 4 uur elk, gedurende maximaal negen weken.


VERVOLG TRAJECT: Begeleiding naar ch-q niveau 2/3

Voor wie
Voor diegene die ch-q 1 succesvol heeft afgesloten en zelf ch-q trainer wil worden.
U voldoet aan de toegangseisen voor ch-q en kunt dit ook aantonen in uw portfolio.
(zie ook www.ch-q.nl)

Doel
Onder begeleiding, stapsgewijs een training ontwikkelen voor een specifieke doelgroep.

Hierbij komen onderwerpen aan de orde als:
Waar moet de training aan voldoen?
Wie ben ikzelf als trainer?
Wat is wel ch-q en wat niet meer?

Duur
In 3 bijeenkomsten (individueel of groep) van 4 uur wordt u begeleid naar het ch-q trainerschapniveau 3.

< vorige pagina


loopbaanadvies
 coaching
 outplacement
competentie training
 professioneel opleiden