Reacties klanten en opdrachtgevers

"De loopbaangesprekken met Sabine waren inspirerend. Sabine is betrokken, kan goed luisteren en kan snel schakelen in de gesprekken. Een ervaren loopbaancoach!
Tijdens het loopbaantraject kreeg ik steeds scherper in beeld waar ik energie van krijg en welke keuzes ik wil maken."
   Projectleider wordt adviseur
 

"In deze periode hebben wij ervaren dat L’Azione, in de persoon van Sabine Baltussen, een betrouwbare, coöperatieve,
pro-actieve en betrokken partner is met een gedegen kennis van CH-Q. De betrokkenheid is niet alleen gericht op het product, de training, maar ook op de juiste inbedding van het product in de defensieorganisatie. Hoewel sprake is van een klant – leveranciersrelatie kenmerkt de samenwerking zich als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het implementeren van het CH-Q gedachtegoed."
   HRM academie van Defensie als opdrachtgever voor het verzorgen van e-portfoliotrainingen
 

"Sabine heeft binnen onze organisatie meerdere medewerkers begeleid. De grootste kracht van Sabine is mensen in beweging krijgen. Medewerkers lopen soms na een tijdje vast, hetzij door een verandering binnen de organisatie hetzij doordat de baan die hun 5 jaar geleden op het lijf geschreven was, nu niet meer zo naadloos aansluit. Hierdoor onstaat onvrede of in een enkel geval zelfs ziekte. Sabine bleek goed in staat deze mensen inzicht te verschaffen over de ontstane situatie en hun van hieruit aan te zetten tot het nemen van regie over hun eigen loopbaan i.p.v. zich afwachtend en afhankelijk op te stellen. Hiermee hielp zij zowel de individuele medewerkers zelf als de organisatie."
   P&O-er Nederlandse publieke omroep NPO
 

"Toen Odysseus na de strijd uit Troje vertrok op weg naar huis, wist hij niet dat zijn reis vele obstakels zou kennen.
Ik zag de weg naar huis niet meer toen ik vastgelopen was in mijn werk.
In elk geval had ook ik iemand (Sabine) die me onderweg met haar raad bijstond, die mijn angsten begreep en me ervan overtuigde dat de koers die ik uitzette de goede was."
   NPO medewerker op zoek naar nieuwe kansen


"Sabine heeft weinig nodig om erachter te komen wie je bent, wat je kwaliteiten en wat je valkuilen zijn. Ze is nieuwsgierig en geinteresseerd, kan goed luisteren, weet je heel goed te motiveren en leidt je uiteindelijk het goede spoor op.
Ze houdt je een spiegel voor en zet je flink aan het werk om het beste uit jezelf naar boven te halen.
'Blijf niet aan het verleden vast zitten, maar denk en werk aan de toekomst. Neem de tijd voor jezelf en vergeet niet van jezelf te houden!'."
   Secretaresse wordt uitvaartbegeleider
 

"Als je denkt jezelf te kennen en slechts een coach spreekt om te helpen in je loopbaan zoektocht,
dan blijkt de aanrijking van het puzzelstuk in de puzzel van degene die je bent geworden de oorzaak
te zijn van je vraag... en dan wordt het antwoord op de oorspronkelijke vraag een stuk beter te vinden."
   Interim logistiek manager herorienteert zich

Uw privacy: klik hier voor mijn statement.