Werknemers

Als loopbaanadviseur, coach en trainer begeleid ik mensen op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Individueel of in groepsverband.

Wat geeft u energie en inspiratie? Maar ook: wat zijn uw blokkades? Ik wil u, door u te laten kijken vanuit verschillende invalshoeken, een vollediger beeld geven van uzelf. Door zowel uw passies en talenten te benoemen en uw blokkades onder ogen te zien, maakt u de weg vrij voor een totaal nieuw perspectief.

Ik begeleid u bij het ontdekken van uw passies, mogelijkheden, talenten en knelpunten. Alle trajecten zijn gericht op zelfsturing. Dat wil zeggen dat ik u ervan bewust wil maken dat u zelf verantwoordelijk bent. Vervolgens geef ik u de tools in handen om u te ontwikkelen en uw loopbaan richting te geven.

Voor alle trajecten lever ik maatwerk, toegespitst op de persoon en/of organisatie.

loopbaanadvies

 coaching

 outplacement

competentie training

 professioneel opleiden