Organisatie 
Samen Sparren

Als een opdrachtgever hierom vraagt, treed ik ook op als sparringpartner van directie en hrm, op het gebied van organisatiecultuur en – ontwikkeling.

 

Hierin laat ik vooral ‘het vragen stellen’ leidend zijn en richt ik me op de processen die niet direct zichtbaar zijn. Ik benoem wat er ‘onder de tafel ligt’. Dat maakt dat er oprecht gekeken wordt naar onderliggende spanningen en belangen, en dat we werken met wat er is! Ook de verschillen komen aan de orde, want juist dat maakt mensen complimentair in samenwerken. Ik kom zelf niet met dè oplossing omdat ik overtuigd ben dat er een gezamenlijke oplossing gevonden wordt door de mensen in de organisatie.

Met verschillende betrokkenen samen formuleren wat er nodig is om verandering aan te brengen in de manier van denken en werken. Dit is je richten op het proces terwijl je het resultaat in het oog houdt.

“Sabine durft zaken zodanig op tafel te leggen, dat lastige thema’s bespreekbaar worden en de complexiteit van ‘gewoon’ samenwerken helder wordt.”

Werkwijze

Als sparringpartner werk ik volgens het systeem van bevragen, met name de juiste kernvraag achterhalen en kijken welke personen uit de organisatie daarbij betrokken (dienen te) zijn. Van daaruit formuleren we gezamenlijk wat wenselijk en noodzakelijk is. Ik zorg dat de werknemers van de organsiatie zelf  de verandering inzetten.

 

Laten we een afspraak maken